Hướng Nhà Hợp Nữ Tuổi Dần

Chọn hướng nhà tốt dành cho gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng

Hướng Sinh khí Là cát khí, là thông suốt, là sinh sôi, nảy nở. Sinh khí là kết quả tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau

Hướng nhà phong thủy hợp với tuổi nữ Bính Dần 19876

Thuộc Văn khúc tinh, Dương Thủy, Thứ hung. Nếu phương hướng nhà cửa phạm nhằm thì bị: mất của, cãi vã, hao mòn gia súc vườn ruộng, thương tổn người nhà Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Bính Dần – Lô trung hỏa (Lửa trong lò) Quẻ trạch: Khảm (Đông tứ trạch)

Chọn hướng nhà tốt dành cho gia chủ tuổi Canh Dần nữ mạng

Hướng Sinh khí Là cát khí, là thông suốt, là sinh sôi, nảy nở. Sinh khí là kết quả tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau

Hướng nhà phong thủy hợp với tuổi nữ Giáp Dần 1974

Thuộc Lộc tồn tinh, Âm Thổ, Thứ hung. Phương hướng nhà cửa, cưới gả vân vân … phạm vào thì bị quan phi, khẩu thiệt, bịnh tật, của cải suy sụp, thương nhân khẩu Bát quái bọc nhôm lõm K116-1 Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Giáp Dần – Đại khê thủy

Hướng nhà phù hợp với tuổi Mậu Dần – Nữ mạng

Là cát khí, là thông suốt, là sinh sôi, nảy nở. Sinh khí là kết quả tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau cẩn thận.  Bát