Chọn người có tuổi hợp làm ăn với nam tuổi Canh Dần

Nam tuổi canh dần có trực giác tốt, trong công việc rất quyết đoán, dám làm dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, nam tuổi canh dần 1950 cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng không giỏi xử lý vấn đề nên muốn thành công thì cần có sự giúp đỡ cảu người hợp với tuổi làm ăn với nam canh dần.

1966 –  7
1970 –  7
1972 –  7
1975 –  7
1978 –  10
1979 –  9
1982 –  8
1987 –  8
1988 –  9
1996 –  8
1997 –  8
2002 –  7
2005 –  8
2006 –  7
2008 –  8
2009 –  7
2012 –  8
2015 –  7

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *